MEKS RTG MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

Säteilylähteitä sisältävien tilojen on noudatettava säteilylakia- ja asetusta. Säteilytilat ja suojaustoimenpiteet vaativat lähes aina erityissunnittelua. Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut säteilyä sisältävien tilojen käyttöä ja suunnittelua koskevat lain velvoittavat ohjeet ST-ohjeet (ST 1.10/14.7.2011).

Säteilysuojauksen tasalaatuisuuteen ja suojusmateriaalin soveltuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. Rakennusten välipohjat rakennetaan usein betonilaatoista, jotka ovat profiloituja tai joissa on onteloita. Tällöin betonin paksuus ei kaikissa kohdissa ole yhtä suuri kuin suojuksen nimellinen paksuus. Rakenteen säteilysuojausta on siksi lisättävä, jotta se olisi kaikissa kohdissa riittävä. Myös tarkkailuikkunat on suojattava asianmukaisesti röntgensäteiltä. Lasin ja karmin on täytettävä tilalle asetetut lyijyvastaavuusarvot. Suojuksiin käytettävät lyijylevyt on yhdistettävä toisiinsa vetämällä levyt limittäin päällekkäin.

Lisätietoa: Säteilylähteiden käyttötilojen suunnittelu, STUK (pdf)